Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Verkeersborden parkeren

Verkeersborden zijn noodzakelijk in het verkeer. Een verkeersbord voor parkeren is zeer van belang om chaos in het verkeer te voorkomen. Je wilt je boodschap gaan halen of even naar een vriend met de auto. Dat betekent dat je gaat parkeren, maar helaas mag je niet overal parkeren. Er zijn daarom verkeersborden die je hierbij gaan helpen om veilig en ongestoord te parkeren. Welke soorten verkeersborden zijn er? Wat gebeurd er bij overtreding van verkeersbord verboden te parkeren?

Verschil tussen stilstaan en parkeren

Parkeren betekent inderdaad dat je auto stil staat, maar voor hoe lang? Als je iemand moet afzetten of ophalen sta je even stil, dit is maar voor enkele minuten. Als je voor lange tijd gaat stilstaan om bijvoorbeeld boodschappen te halen, noem je dit parkeren, want je verlaat je voertuig in vele gevallen. Stilstaan gebeurt ook als je bij een stoplicht gaat stoppen. Dit is volgens de wetten verplicht.

Verboden om stil te staan

Niet altijd of overal mag je stilstaan. Als je een verkeersbord niet parkeren ziet op de weg betekent het dat je niet mag stilstaan aan de zijde van de weg. Dit mag ook niet op het berm, want een berm is nog steeds een onderdeel van de weg. Je mag nooit op voorrangswegen stilstaan zoals een kruispunt of een overweg. Dit gelt ook voor de fietsstrook, het is gevaarlijk om op een fietsstrook te rijden. Wanneer je een oversteekplaats ziet naderen mag je niet stilstaan binnen 5 meter. Er zijn ook bijzondere gevallen waarbij je voor geen seconde mag stilstaan zoals een tunnel. Het is zo donker hier en zeer gevaarlijk. Haltes voor bussen zijn alleen voor bussen bestemd, jij als bestuurder mag helemaal niet stilstaan. Zie je een gele streep doorgetrokken op de weg, mag je hier helemaal niet stilstaan.

Verboden te parkeren

Op elk weg waar er een verkeersbord parkeren verboden aanwezig is mag je niet parkeren. Al is de weg helemaal stil en niemand te zien, je mag niet parkeren hier. Er zijn sommige mensen die geen parkeerplaats kunnen vinden en daarom voor een in- of uitrit gaan parkeren. Dit mag helemaal niet. Er is kans op wegslepen van je voertuig als je dit toch doet. Parkeren binnen vijf meter van een kruispunt is gevaarlijk en verboden evenals parkeren buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg. Er zijn ook dagen waar je op een bepaald tijdstip niet mag parkeren ergens, specifiek wordt dit met een onderbord aangegeven.

Wanneer mag je wel parkeren?

Je mag parkeren op plaatsen waar dit is aangegeven met een verkeersbord of waar er vakjes zijn met parkeergelegenheid. Tegenwoordig zijn er genoeg parkeergelegenheden waar je betaald kunt parkeren. Het is helemaal veilig. Parkeren op je eigen erf is mogelijk, maar andere mogen dat niet doen zonder toestemming. Zolang er niet is aangegeven met bord parkeren, mag je niet parkeren. Parkeer je toch ergens waar het niet mag, krijg je boete of wordt je auto meegesleept.