Theorie examen oefenen

De beste website waar het mogelijk is om theorie examens te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Gevaarherkenning oefenen gratis

Het felbegeerd rijbewijs halen vraagt om nogal wat inzet, maar moet dat ook ervoor zorgen, dat in de praktijk de kans op op ongelukken sterk wordt verkleint. Tijdens het theorie examen wordt er daarom een goede aanzet gegeven om alvast te denken in de richting van het herkennen van gevaar en er zo snel op te kunnen anticiperen.

Een veilige en verantwoorde deelname aan het verkeer bestaat namelijk uit veel meer dan alleen het uit het hoofd kennen van alle regels en verkeersborden. Gevaarherkenning auto theorie vormt ook een belangrijk onderdeel.

Auto gevaarherkenning oefenen

Dat is de rode draad bij auto gevaarherkenning oefenen en moet je vaker uitgaan van hetgeen jouw nuchter verstand over een bepaalde situatie zegt. Rij je in een smalle straat waar er veel kinderen op het trottoir aan het spelen zijn en je een bal op het wegdek ziet rollen? Gelijk de remmen intrappen omdat de kans levensgroot aanwezig is dat een kind er achteraan gaat zonder na te denken over het mogelijk gevaar.

Zo ook wanneer je een kruising nadert en voorrang hebt. Ga je er vanuit dat iedereen zich keurig aan de regels houdt en alles voor jou veilig is of laat je alvast het gaspedaal los? Het laatste dus en kan de lijst met vragen zo eindeloos worden aangevuld. Auto theorie gevaarherkenning oefenen gratis is gelukkig ruimschoots beschikbaar en zal het eindresultaat merkbaar zijn bij het examen.

Gevaarherkenning vragen

Tijdens het rijexamen zijn er op onderdeel gevaarherkenning 25 vragen en dienen daarvan 13 correct worden beantwoordt. En nu komt het: je hebt maar 8 seconden voor elke vraag. De tijd is zo beperkt gehouden om de praktijksituatie zoveel als mogelijk te benaderen en moet je zeker niet zenuwachtig zijn.

Met een gedegen voorbereiding komt het echter wel goed. Het lezen van de vraag is natuurlijk het belangrijkst en moet daarbij gelijk de informatie uit worden gehaald. Wie de antwoordmogelijkheden van gas loslaten, remmen of niets doen goed heeft geanalyseerd, zal zeker te binnen zijn geschoten, dat de snelheid waarmee jij je met de auto beweegt, een doorslaggevende rol zal spelen. Bij een lage snelheid is het loslaten van het gaspedaal meestal al voldoende. Ook de aanwezigheid van kinderen en dieren is een zorgpunt.

Hoe slagen voor gevaarherkenning?

Bij gevaarherkenning moet je er ook niet te snel van uitgaan, dat jij je op een voorrangswg bevindt en de rest van het verkeer daarmee rekening zal houden. Bij gevaarlijke kruispunten wordt er altijd een bord geplaatst en is gas loslaten aangeraden. Een vrachtwagen die jouw nadert op een smalle weg is ook een voorbeeld van een gevaarlijke situatie waarbij je het gaspedaal dient los te laten.

Oefening baart nu eenmaal kunst om het onderdeel gevaarherkenning vlot te kunnen doorlopen tijdens het examen en laat de beperkte tijd weinig ruimte voor twijfels.

Gevaarherkennings tips

Een handige gevaarherkenning tip is om in het verkeer voor je zelf te observeren welke onverwachte situaties zich kunnen voordoen en wat jouw reactie zou zijn. Door daar een soort van spel van te maken en dat te combineren met de gangbare regels, zal het steeds weer duidelijker worden hoe tal van situaties in elkaar zitten en zal het beantwoorden tijdens het examen geen probleem vormen.

Met de juiste inzichten en natuurlijk de wijze waarop er gekeken wordt naar het onderdeel gevaarherkenning tijdens het examen, zal het niet moeilijk zijn om op dit onderdeel de nodige 13 van de 25 vragen correct te beantwoorden.

Aan oefenmateriaal is er geen gebrek (bekijk onze auto theorie oefenexamens) en dient er uiteindelijk altijd wel rekening gehouden worden met de beschikbare tijd van 8 seconden per vraag. Gevaarherkenning oefenen is een belangrijk onderdeel van de theorie waar je in de praktijk veel aan zal hebben en een wezenlijke bijdrage levert aan het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.